Blog

Redakcja | 1 grudnia, 2021 | 0 Komentarzy

Dodatkowe pieniądze dla polskich regionów

Unia Europejska przekaże Polsce 60 mln euro w ramach dodatkowych środków na politykę spójności. Środki pieniężne otrzymają trzy województwa tj. kujawsko-pomorskie, podlaskie i podkarpackie. Województwo kujawsko-pomorskie otrzyma 22 mln euro, podlaskie 14 mln, a podkarpackie 24 mln. Otrzymane pieniądze zostaną zainwestowane w czysty transport, poprawę odporności systemu opieki zdrowotnej, zakup sprzętu umożliwiającego pracę zdalną małym i średnim przedsiębiorstwom, zwiększenie dostępności e-usług w sektorze zdrowia oraz fotowoltaikę.

Komisja Europejska zatwierdziła ponad 60 mln euro dla trzech polskich regionów w ramach wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytorium Europy (REACT-EU), w następstwie zmiany odpowiednich programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z okresu finansowania 2014–2020.

Województwo kujawsko-pomorskim otrzymane pieniądze zainwestuje w czysty transport i znaczną poprawę odporności systemu opieki zdrowotnej. Duża część tych inwestycji przyczyni się również do wydatków związanych z klimatem w celu wsparcia transformacji ekologicznej w regionie, w tym zakupu taboru bezemisyjnego.

W województwie podlaskim ponad 14 mln euro zainwestowanych  będzie w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), sektor zdrowia i rozwój energii odnawialnej. Wspierane inwestycje obejmują w szczególności zakup sprzętu umożliwiającego MŚP pracę zdalną; zwiększenie dostępności e-usług w sektorze opieki zdrowotnej oraz wsparcie dla instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. 

W województwie podkarpackim ponad 24 mln euro zostaną przeznaczone na cyfryzację usług zdrowotnych i rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika.

Otrzymane pieniądze to świetna informacja dla tych regionów, ponieważ dodatkowe środki na pewno pozwolą na szybszy rozwój OZE w tej części polski.

 

źródło: radiobiper.info, ec.europa.eu

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.