Blog

Biogazownie
Redakcja | 13 grudnia, 2021 | 0 Komentarzy

Jak działają biogazownie?

Biogazownie to zakłady produkujące biogaz m.in. z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, czy odpadów organicznych. Rozwiązują one zatem problem gromadzenia się poszczególnych substancji w środowisku. Biogazownie cieszą się dużą popularnością również ze względu na wytwarzanie energii cieplnej oraz elektrycznej przy małych nakładach finansowych. Stanowią więc doskonałe rozwiązanie w drodze do skutecznego oszczędzania. 

Powstawanie biogazu

Biogaz to produkt fermentacji beztlenowej materii organicznej, czyli takich związków, jak m.in. odpady domowe i przemysłowe, resztki jedzenia, ścinki trawy, odpady ogrodnicze czy odchody zwierzęce. Surowce są łatwo dostępne, a w procesie wytwarzania biogazu nie następuje degradacja środowiska. Najłatwiejszym sposobem na pozyskiwanie biogazu są biogazownie rolnicze. Powstają głównie przy gospodarstwach rolniczych, ale coraz częściej można je zauważyć także przy różnego rodzaju zakładach produkcyjnych czy punktach składowania odpadów. Inwestowanie w nie przynosi wiele korzyści: środowiskowych, ekonomicznych, energetycznych i klimatycznych. Wyraźnie ograniczają na przykład emisję gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla, podtlenku azotu, metanu oraz innych substancji zanieczyszczających powietrze. Zachodzące w nich procesy są bowiem całkowicie naturalne.

Biogazownie wykorzystywane w gospodarstwach rolnych

Biogaz stosowany jest do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Przyczynia się tym samym do ograniczenia rosnących z roku na rok rachunków w gospodarstwie rolniczym, domowym lub zakładzie produkcyjnym. Zastosowań biogazu jest zresztą więcej: może zostać też wykorzystany do produkcji paliwa, napędzającego pojazdy mechaniczne.

Polska posiada znaczny potencjał produkcji biogazu rolniczego. Wynika to z ilości posiadanych substratów, czyli materiałów organicznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji biogazu. Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prowadzącego w naszym kraju rejestr wytwórców biogazu rolniczego wynika, że w polskich biogazowniach zmieniła się ostatnio struktura zużycia substratów. Dawniej dominowały substraty typowo rolnicze, tj. nawozy naturalne i kiszonki z roślin uprawnych. Aktualnie obserwuje się zwiększenie ilości stosowanych materiałów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego, m.in. wywaru gorzelnianego, wytłoków owocowo-warzywnych, odpadów z przemysłu mleczarskiego i przeterminowanej żywności. Nowy trend w produkcji biogazu wydaje się pożądany i wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, w której odpady są cennym surowcem, z którego odzyskuje się m.in. energię – mówi dr hab. Magdalena Szymańska, prof. SGGW z Samodzielnego Zakładu Chemii Rolniczej i Środowiskowej, Instytutu Rolnictwa SGGW.

Źródło: https://www.rmf24.pl/ 

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.