Blog

Redakcja | 29 czerwca, 2021 | 0 Komentarzy

Lotos zapowiada współprace z RWE przy projektach offshore

Firma Lotos Petrobaltic oraz należąca do RWE spółka Baltic Trade and Invest zapoczątkowały współpracę przy budowie morskich farm wiatrowych.

W grudniu 2020 r. Lotos Petrobaltic zakończył prace wiertnicze na obszarze realizowanej przez Baltic Trade and Invest farmy wiatrowej Baltic II o docelowej mocy 350 MW, zlokalizowanej w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, na zachód od Ławicy Słupskiej.

Prace wykonane przez Lotos Petrobaltic zostały poprzedzone sporządzeniem projektu robót geologicznych i jego zatwierdzeniem przez ministra środowiska.

Zgodnie z podpisanym teraz listem intencyjnym obszary współpracy między Lotos Perobaltic i Baltic Trade and Invest mają objąć badania geotechniczne gruntu, zapewnienie statków instalacyjnych i statku inspekcyjnego podczas fazy prac budowlanych i obsługi farmy wiatrowej, a także inspekcję i serwis instalacji podwodnych.

Strony zadeklarowały chęć kontynuowania współpracy przy projektach morskich farm wiatrowych w Polsce i za granicą.

Projekt realizowany w polskiej części Morza Bałtyckiego przez spółkę z grupy RWE uzyskał już decyzję Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie tzw. kontraktów różnicowych zapewniających inwestorowi określony poziom ceny energii na 25 lat. Kontrakt różnicowy przyznany przez URE będzie musiała jeszcze zatwierdzić Komisja Europejska.

RWE należy do największych inwestorów na globalnym rynku morskiej energetyki wiatrowej. Niemiecka grupa energetyczna właśnie rozpoczęła przygotowania do budowy swojej największej farmy wiatrowej na morzu. Projekt Sofia o docelowej mocy 1,4 GW powstanie w brytyjskiej części Morza Północnego.

Inwestycja wyceniana na około 3 mld funtów będzie korzystać z kontraktów różnicowych przyznanych przez rząd Wielkiej Brytanii w aukcji przeprowadzonej w roku 2019, w której inwestor zaoferował cenę za energię na poziomie 39,65 GBP/MWh.

Do budowy farmy wiatrowej Sofia mają zostać wykorzystane największe turbiny wiatrowe na świecie, które ma dostarczyć Siemens Gamesa i których jednostkowa moc wyniesie 14 MW. Inwestycja ma być gotowa pod koniec 2026 r.

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.