Blog

Redakcja | 8 września, 2021 | 0 Komentarzy

Metody „zazielenienia” gazu ziemnego – biometan bardziej prawdopodobny niż wodór

W trakcie trwania XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu prezes zarządu PGNiG Paweł Majewski powiedział, że w najbliższym czasie to biometan będzie najszybszą i najskuteczniejszą metodą zazielenienia gazu ziemnego jako paliwa przejściowego. Prezes PGNiG wziął udział w panelu „Europa Środkowo-Wschodnia wobec szans i wyzwań transformacji energetycznej”na którym stwierdził, że technologie wodorowe wymagają jeszcze dopracowań dlatego to biometan jest lepszą metodą. 

„Będzie to wysiłek nie tylko po stronie przedsiębiorstw, które będą te technologie wdrażać, ale także wysiłek legislacyjny. Przypomnę, że jeszcze nie mamy regulacji dotyczących tego rynku ani na poziomie krajowym ani unijnym” – twierdzi Paweł Majewski.

Na naszym rynku wciąż brakuję dużych inwestycji związanych z paliwem wodorowym, powodem takiej sytuacji jest brak stosownego prawa, które regulowałoby taki rodzaj inwestycji. Biometan wytworzony w oparciu o biogaz to sprawdzona technologia, funkcjonująca w wielu krajach. PGNiG razem z Orlen Południe są w trakcie tworzenia spółki joint venture. Celem spółki ma być rozwinięcie rynku biometanu w Polsce przy wykorzystaniu modelu franczyzowego.

„Liczymy na to, że będziemy zatłaczać biometan do sieci po to, by „zazielenić” gaz ziemny i pozwolić mu funkcjonować dłużej. Rola gazu ziemnego jako paliwa przejściowego wpisana jest w Politykę Energetyczną Polski 2040. Dlatego przygotowujemy się na zwiększone zapotrzebowanie na ten surowiec w perspektywie najbliższych 10 lat o blisko 50 proc.” – mówi prezes PGNiG.

Według prezesa Majewskiego gaz w dłuższej perspektywie – nawet do połowy XXI wieku -będzie wykorzystywany jako rezerwa odnawialnych źródeł energii.

„Pamiętajmy, że póki co OZE nie są jeszcze stabilne. Dopóki nie nauczymy się magazynować energii w wielkiej skali, fotowoltaika czy energetyka wiatrowa nie będą dla nas wystarczające” – podsumował Majewski.

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.