Blog

dofinansowanie mój prąd
Redakcja | 29 września, 2021 | 0 Komentarzy

Mój prąd 3.0 – ostatnia szansa, by skorzystać z dofinansowania!

Program priorytetowy “Mój Prąd” polega na wspieraniu rozwoju energetyki prosumenckiej, czyli segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Jest to ważny krok ku rozwojowi energetyki w naszym kraju. Fotowoltaika od kilku lat cieszy się dużym powodzeniem. Bieżąca edycja programu wystartowała 1 lipca 2021 roku i obejmuje instalacje fotowoltaiczne do 10 kW.

Niestety kwota dofinansowania w tym tym roku została pomniejszona i wynosi 3 tys. złotych (we wcześniejszych edycjach wynosiła 5 tys.), a łączna kwota przekazana na poczet programu to 534 mln złotych. Łącznie z dofinansowanie jest w stanie objąć około 180 tys. wniosków.

Dofinansowania nie wystarczy dla wszystkich

Według wyliczeń NFOŚiGW, przekraczający 500 mln zł budżet 3. edycji „Mojego prądu” skończy się w przyszłym tygodniu. To oznacza, że są to ostatnie dni na złożenie wniosku o dotacje. PAP dowiedziała się nieoficjalnie, że Fundusz chce zrefinansować inwestycje tym, którzy nie skorzystali z poprzedniej edycji programu.

Popularność fotowoltaiki rośnie w Polsce z roku na rok, dzieje się tak, między innymi przez stały wzrost cen energii elektrycznej, niestety program „Mój Prąd 3.0” w tym roku nie zdoła objąć wszystkich wniosków.

To już ostatnia szansa na złożenie wniosku, dlatego przypominamy jakie obowiązki należy spełnić po otrzymaniu dotacji z tytułu programu Mój Prąd?

Beneficjent zobowiązuje się do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. Ma on również obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami, wykonanej we własnym zakresie, o treści: Inwestycja proekologiczna wsparta w programie Mój Prąd.

W 2021 roku można skorzystać z dostępnych programów Mój Prąd, który można łączyć z ulgą termoizolacyjną oraz z programu Czyste Powietrze.

Co należy zrobić, by skorzystać z dotacji Mój Prąd 3.0?

  1. Kupić i zamontować instalację fotowoltaiczną.
  2. Zainstalować licznik dwukierunkowy (zajmuje się tym zakład energetyczny na wniosek).
  3. Podpisz umowę (dwustronną) z dystrybutorem energii elektrycznej.
  4. Złóż wniosek jak najszybciej  (oficjalny termin 22.12.2021 roku).

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.