Blog

przyłaczenie fotowoltaiki do sieci elektro energetycznej
Redakcja | 17 września, 2021 | 0 Komentarzy

Operatorzy energetyczni zaczęli odmawiać posiadaczom fotowoltaiki przyłączania ich instalacji do sieci

Wiele firm dostaje odmowę starających się o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej powyżej 50 kW do sieci elektroenergetycznej. Co jest przyczyną problemu? I jak często to się zdarza?

Ilość instalacji fotowoltaicznych w Polsce stale rośnie, jak się okazuje obecnie mamy już ok. 650 000 prosumentów, czyli osób, organizacji i małych firm, które produkują i konsumują prąd ze słońca. Tylko w te wakacje moc zainstalowana w fotowoltaice wyniosła ponad 5,2 GW, porównywalną moc ma elektrownia Bełchatów, która zaspokaja około jedną piątą zapotrzebowania na prąd w kraju. Jednak efektywność instalacji fotowoltaicznej jest znacznie mniejsza w stosunku do elektrowni węglowych ze względu na ilość słonecznych dni w roku. O ile latem wydajność instalacji jest wysoka, zimą produkcja znacznie spada.

Kto i dlaczego spotyka się z odmową przyłączenia instalacji do sieci?

Jak się okazuje, sieć elektroenergetyczna w Polsce nie jest na tyle wydajna, by móc udźwignąć nieograniczoną ilość dodatkowych źródeł energii elektrycznej. Problemem jest również niestabilność fotowoltaiki w ilości dostarczanej energii, latem jest jej bardzo dużo, natomiast zimą o wile mniej, ponieważ dni są znacznie krótsze, a energia zostaje zużywana przez właścicieli instalacji na potrzeby domów, gospodarstw i firm. Niestety dostawcy energii nie przygotowali się na słoneczną rewolucję.

Na ten moment odmowy nie dotyczą prosumentów i mikroinstalacji – na podstawie obecnych przepisów bardzo trudno im odmówić przyłączenia do sieci. Znaczne schody pojawiają się w przypadku instalacji powyżej 50 kW, operatorzy coraz częściej próbują odmówić przyłączenia tak wysokich mocy. Często również pojawiają się dodatkowe wymogi dotyczące automatyzacji zabezpieczeń.

Proces przyłączania instalacji do sieci regulowany jest przez ustawę Prawo energetyczne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

źródło: https://subiektywnieofinansach.pl/

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.