Blog

fotowoltaika
Redakcja | 9 lipca, 2021 | 0 Komentarzy

PGE uruchomiła nowy magazyn energii w woj. śląskim

PGE Energia Odnawialna uruchomiła na górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. To już druga inwestycja tego typu w tym miejscu. Instalacja została zlokalizowana w sąsiedztwie pierwszej należącej do spółki farmy fotowoltaicznej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego i posłuży do prowadzenia badań w zakresie wykorzystania magazynów energii w działalności biznesowej Grupy PGE.

Celem projektu jest zweryfikowanie możliwości świadczenia usług systemowych i usług elastyczności, służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnych średniego napięcia za pomocą magazynów energii, opartych o ogniwa litowo-jonowe. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

– Konsekwentnie realizujemy program magazynowania energii. Już w trzy miesiące po ogłoszeniu Strategii Grupy PGE, w grudniu 2020 r. oddaliśmy do użytku pierwszy w Polsce modułowy magazyn energii w Rzepedzi na Podkarpaciu. Inwestycja na górze Żar, to kolejne tego typu przedsięwzięcie. Pracujemy też nad projektem magazynu w Żarnowcu o mocy 205 MW, który będzie jedną z największych tego typu instalacji na świecie. Docelowo, do 2030 r. zamierzamy wybudować magazyny energii o łącznej mocy co najmniej 800 MW – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Rozwój magazynów energii jest konieczny m.in. ze względu na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, szczególnie takich jak fotowoltaika. Nie są one źródłami o stałej dyspozycyjności, czyli ich produkcja jest całkowicie zależna od zmiennych warunków atmosferycznych. Dodatkowo są one często przyłączane do sieci średnich i niskich napięć. Dla operatorów systemów elektroenergetycznych stanowi to duże wyzwanie technologiczne i operacyjne.

– Dynamiczny wzrost znaczenia instalacji odnawialnych, wymusił opracowanie nowych sposobów stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznych. Stosowane dotychczas metody, wykorzystujące elastyczność dużych jednostek wytwórczych, były niewystarczające, a dodatkowo nie odpowiadały potrzebom lokalnym na poziomie sieci średniego i niskiego napięcia. Dlatego, aby obniżyć straty energii oraz koszty z tym związane, kluczowe okazało się stworzenie rozwiązań, które pozwolą stabilizować energię jak najbliżej źródeł OZE oraz dostosowywać ją automatycznie do lokalnych warunków panujących w sieci – mówi Marcin Karlikowski, Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna.

Dzięki takim magazynom energii można niwelować skutki włączania do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego źródeł odnawialnych o zmiennej dyspozycyjności, a także zwiększyć zdolności przyłączeniowe nowych wolumenów mocy z OZE i poprawić charakterystykę pracy sieci.

Magazyn na górze Żar składa się z dwóch kontenerów wyposażonych w układy bateryjne w technologii NMC (litowo-niklowo-magnezowo-kobaltowej) i przekształtniki AC/DC (przekształcające prąd stały w przemienny) oraz stacji transformatorowej nN/SN. Bateryjny zasobnik energii przygotowany jest do pracy bezobsługowej i wyposażony jest w systemy zdalnego nadzoru i sterowania. Zasobnik przyłączony został do sieci średniego napięcia 15 kV. Zlokalizowanie go na tym poziomie napięć, umożliwi poddanie go testom pod kątem współpracy i optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej.

Nowopowstała farma to najwyżej położona tego typu instalacja w Polsce. Na wysokości 740 m n.p.m. znajduje się 2400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach – każdy o mocy 250 W. Łączna powierzchnia paneli to aż 3,5 tys. m².

W minionym tygodniu PGE Energia Odnawialna poinformowała o planowanej w gminie Kleszczów budowie jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Inwestycję o mocy 50 MW zrealizuje spółka celowa PGE Soleo1.  Zgodnie z umową joint venture, PGE Energia Odnawialna i Gmina Kleszczów będą miały w niej po 50 proc. udziałów.

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.