Blog

Redakcja | 2 września, 2021 | 0 Komentarzy

Podatek rolny – jak uniknąć opłaty?

Tereny rolne coraz częściej wykorzystywane są przez swoich właścicieli do eksploatacji paneli fotowoltaicznych. Warunki panujące na tego typu obszarach, a mianowicie brak smogu i zanieczyszczeń powietrza, sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu instalacji fotowoltaicznych. Obecność paneli nie koliduje z uprawą rolną oraz wykorzystaniem danego terenu do dodatkowych celów. 

Główną korzyścią wynikającą z dzierżawienia terenu rolnego pod fotowoltaikę jest uniknięcie opłaty za podatek rolny. Płatnik, który jest właścicielem lub samoistnym posiadaczem gruntów czy użytkownikiem wieczystym gruntów, może starać się o ulgę inwestycyjną. Może się o nią ubiegać także posiadacz gruntu, który stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządowej. Musi jednak spełniać kilka określonych warunków. 

Ulga podatkowa dla rolnika

Aby ubiegać się o ulgę podatkową, należy posiadać grunt wynikający z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego. Z ulgi mogą skorzystać także posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobów Agencji Własności Rolnej Skarbu państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych. 

Ustawa o podatku rolnym wyjaśnia, iż ulga inwestycyjna przyznawana jest dopiero po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja. Wysokość ulgi wynosi 25 procent udokumentowanych rachunkami i fakturami nakładów inwestycyjnych poniesionych np. na farmę fotowoltaiczną. 

Ulga inwestycyjna nie jest przyznawana z urzędu dla rolnika, który zainwestował w OZE na cele gospodarstwa rolnego. Należy złożyć wniosek w stosownym urzędzie. Decyzja o przyznaniu ulgi wydawana jest przez wójta gminy, burmistrza lub prezydent miasta.

Czy podatek rolny i fotowoltaika wykluczają się wzajemnie?

Płatnikiem podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości jest zawsze właściciel nieruchomości. W przypadku dzierżawy gruntów rolnych pod fotowoltaikę zewnętrznemu inwestorowi, ryzyko zmiany podstawy opodatkowania gruntu ponosi wydzierżawiający, czyli właściciel nieruchomości.

Właściciele ziemscy powinni zatem zadbać, aby w umowach dzierżawy z inwestorem zabezpieczyć się odpowiednio w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego w przedmiocie określenia wymiaru podatku rolnego lub podatku od nieruchomości. Podatek rolny i fotowoltaika nie muszą się zatem wzajemnie wykluczać. 

Źródła: globenergia.pl, cire.pl

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.