Blog

dotacja na fotowoltaike z agroenergii
Redakcja | 18 sierpnia, 2021 | 0 Komentarzy

Rusza nabór wniosków o dotacje na fotowoltaikę z Agroenergii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął już przyjmowanie wniosków o dotacje i preferencyjne pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii, które zrealizują rolnicy.

Obecnie trwa nabór w ramach drugiej części programu Agroenergia, w której dofinansowanie może objąć projekty związane z budową biogazowni i elektrowni wodnych. Nabór wniosków w pierwszej części Agroenergii, w której będzie można pozyskać dotacje m.in. na montaż fotowoltaiki, wystartuje już wkrótce.

Nowe edycja programu Agroenergia została podzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dwie części.

W pierwszej części dofinansowanie będzie można pozyskać na instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, czyli nieprzekraczającej ustawowego progu dla mikroinstalacji, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej.

Natomiast w drugiej, trwającej już od kilku tygodni części Agroenergii, dofinansowanie można pozyskać na biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii.

Na kiedy jest planowany start pierwszej części programu?

Jest to uzależnione od procedur, które muszą zostać uruchomione przez poszczególne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nawiążą w tym celu współpracę z NFOŚiGW. Wnioski o dofinansowanie z drugiej części programu Narodowy Fundusz przyjmuje bezpośrednio, natomiast środki na realizację pierwszej części zostaną przekazane do wojewódzkich funduszy, które przeprowadzą indywidualne nabory. Nabór wniosków o udostępnienie środków dla wfośigw został zakończony pod koniec lipca. Zgłosiły się wszystkie wojewódzkie fundusze. Decyzję o udostępnieniu środków dla poszczególnych funduszy zarząd NFOŚiGW podjął 9 sierpnia.

Przewidywana kwota dotacji

Beneficjentami dofinansowania z drugiej edycji Agroenergii mogą być osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha i które prowadziły osobiście gospodarstwo co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

Wnioski o dofinansowanie mogą złożyć także osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha, a także co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadziły działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

W pierwszej części Agroenergii dofinansowanie zostanie przyznane w formie dotacji do 20 proc. kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię o mocy 10-30 kW (ale nie więcej niż 15 tys. zł), a także do 13 proc. w przypadku większych instalacji o mocy 30-50 kW – ale nie więcej niż 25 tys. zł.

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej (fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ) maksymalne dofinansowanie zostanie wyliczone na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno, a ponadto przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu. Dofinansowanie do magazynu energii może wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany takiego urządzenia nie może przekroczyć 50 proc. kosztów źródła wytwarzania.

W tej części nabór wniosków będzie prowadzony przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, które otrzymają na ten cel środki z NFOŚiGW. Na razie nie został ogłoszony termin rozpoczęcia naboru wniosków. Konieczne jest jeszcze podpisanie umów między NFOŚiGW i poszczególnymi wojewódzkimi funduszami, i dopiero później możliwe będzie uruchomienie naborów.

Natomiast w drugiej części Agroenergii będzie można pozyskać dotacje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 1,8 mln zł dla źródeł o mocy do 150 kW, 2,2 mln zł dla źródeł o mocy 150-300 kW, a także nie będzie mogło przekroczyć kwoty 2,5 mln zł, jeśli inwestor zawnioskuje o wsparcie do budowy instalacji o mocy 300-500 kW. Do tego zostaną udostępnione preferencyjne pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie pożyczki może być preferencyjne (WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 proc. w skali roku) lub może zostać ustalone na warunkach rynkowych.

Dodatkowo w tej części przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 20 proc. kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Dofinansowanie wypłacane będzie w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.

W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji nie będzie obligatoryjne złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki.

Do podziału 200 mln zł

Całkowity budżet programu Agroenergia wynosi 200 mln zł. Ta suma obejmuje jednak również wnioski z poprzedniego, pierwszego naboru, który odbył się w 2019 r.

Jak poinformował nas NFOŚiGW, w ramach pierwszego naboru zawarto do początku sierpnia 203 umowy na łączną kwotę 11,9 mln zł. Kolejnych 27 umów na kwotę 2,3 mln zł było „w podpisie” u beneficjentów, natomiast w odniesieniu do 36 projektów zostały już przygotowane umowy opiewające na kwotę 2,8 mln zł.

W sumie zarząd NFOŚiGW podjął do początku sierpnia uchwały o udzieleniu dofinansowania dla 266 projektów. Serwis prasowy Funduszu zaznacza, że dla 70 następnych projektów prowadzony był jeszcze proces negocjacyjny, a w ich przypadku kwota dofinansowania może wynieść około 12,2 mln zł.

Budżet aktualnego naboru w drugiej części Agroenergii przeznaczonej dla biogazowni i hydroelektrowni został ustalony na 74,5 mln zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano alokację 48,4 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania do podziału jest 26,1 mln zł.

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.