Blog

Redakcja | 22 listopada, 2021 | 0 Komentarzy

Senacka komisja przeciwko poselskiemu projektowi – co dalej z fotowoltaiką?

Według senatorów nowelizacja ustawy o fotowoltaice może wyhamować rozwój OZE w Polsce. 

Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu będzie rekomendować odrzucenie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, ustanawiającej nowe zasady wsparcia dla prosumentów.

Według senatorów nowelizacja ustawy o OZE nie wdraża unijnej dyrektywy RED2 (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych), ogranicza możliwości rozwoju branży fotowoltaicznej i zmienia sposób rozliczenia za energię elektryczną na niekorzystny dla prosumentów. Dodatkowo senatorowie twierdzą również, że nowe przepisy nie uchronią sieci przed przeciążeniami, a zadziałają wręcz odwrotnie, przewidują, że prywatni inwestorzy będą zakładać instalacje o zbyt dużej mocy do ich rzeczywistych potrzeb, aby ekonomicznie mogły się stać one opłacalne.

Nowelizacja, której projekt stanowił przedłożenie poselskie, ma przyczynić się do korzystania ze wsparcia energetyki prosumenckiej przez grupy odbiorców energii, które dotychczas nie miały takiej możliwości, wprowadzając regulacje dotyczące „prosumenta zbiorowego energii odnawialnej” oraz „prosumenta wirtualnego energii odnawialnej”.

Ponadto doprecyzowuje regulacje, wobec których zidentyfikowane zostały wątpliwości interpretacyjne, lub które są wdrażane w różny sposób przez uczestników rynku, a także wprowadza usprawnienia działania i promocji systemu prosumpcji. Dopuszcza też możliwość eksploatacji przez prosumentów energii odnawialnej instalacji, która nie jest ich własnością i która może być zarządzana przez osobę trzecią, która jednak podlega ich instrukcjom.

źródło: www.wprost.pl

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.