Blog

Redakcja | 23 czerwca, 2021 | 0 Komentarzy

Wyraźny spadek kosztów energii słonecznej i wiatrowej

Najnowszy raport Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) pokazuje, jak tania stała się energia z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Uwagę zwraca odnotowany przez IRENA spadek kosztu innej technologii produkcji energii słonecznej, która dotychczas pozostawała w cieniu fotowoltaiki, ale która posiada dużą zaletę: w celu przechowania energii nie wymaga uruchamiania dodatkowych magazynów.

Z raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) „Renewable Power Generation Costs in 2020” wynika, że z całkowitej mocy uruchomionych w 2020 roku na całym świecie odnawialnych źródeł energii, wynoszącej 162 GW, aż 62 proc. stanowiły źródła charakteryzujące się niższym kosztem produkcji energii niż w przypadku nowych elektrowni bazujących na spalaniu paliw kopalnych.

Analitycy IRENA policzyli, że w ubiegłym roku najbardziej spadł koszt wytwarzania w termalnych elektrowniach słonecznych typu CSP (Concentrated Solar Power) – technologii, która umożliwia przechowanie energii i  wykorzystanie jej w czasie do kilku godzin po zachodzie słońca. Koszt energii z tego typu źródeł miał zmniejszyć się w ubiegłym roku o 16 proc.

Wyraźnie spadły też koszty energii z obecnie trzech najważniejszych, pod względem instalowanych mocy, technologii OZE – energetyki wiatrowej na morzu, lądowej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki – odpowiednio o 13 proc., 9 proc. i 7 proc.

W ciągu ostatniej dekady najbardziej spadły koszty produkcji energii z fotowoltaiki (85 proc.), następnie energetyki słonecznej CSP (68 proc.), lądowych farm wiatrowych (56 proc.) oraz energetyki wiatrowej na morzu (48 proc.).

IRENA odnotowuje przy tym, że lądowe elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne są w stanie produkować energię nie tylko taniej niż nowe bloki na paliwa kopalne, ale nawet są bardziej konkurencyjne od istniejących elektrowni węglowych.

W przypadku obu źródeł ceny notowane w aukcjach wynoszą nawet tylko około 1,1-3 eurocenty/kWh, co jest poziomem nieosiągalnym nawet dla najtańszych nowych elektrowni węglowych.

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej podają przy tym, jak inwestycje w wytwarzanie bazujące na OZE generuje oszczędności w porównaniu do kosztów energii z elektrowni węglowych.

Tylko w krajach rozwijających się zainstalowane w źródłach odnawialnych od 2010 roku 534 GW ma przekładać się na obniżenie całkowitego kosztu energii o około 32 mld dolarów każdego roku.

Z floty elektrowni węglowych w USA, liczącej jeszcze 149 GW zainstalowanych mocy, już 61 proc. bloków ma produkować energię wyższym kosztem niż w przypadku źródeł OZE. Zastąpienie ich energetyką odnawialną według szacunków IRENA ograniczyłoby koszty związane z energią elektryczną o 5,6 mld dolarów rocznie, zmniejszając przy tym emisje CO2 o około 332 mln ton.

W skali globalnej droższe od OZE mają być bloki węglowe o łącznej mocy 800 GW. Zastąpienie takich mocy źródłami wiatrowymi i fotowoltaicznymi miałoby dać oszczędność na produkcji energii elektrycznej szacowane na 32,3 mld dolarów rocznie, a emisje CO2 zmniejszyłyby się o około 3 gigatony rocznie, co stanowi około 9 proc. globalnych emisji, których źródłem jest energetyka.

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.