Blog

Redakcja | 7 września, 2021 | 0 Komentarzy

Zielony ład – szansa na technologiczny skok w przyszłość

Według ambitnych planów Unii Europejskiej już do 2050 roku cała wspólnota stać ma się neutralna dla klimatu. Eksperci szacują, że cała transformacja energetyczna Polski wymaga inwestycji na kwotę ponad półtora biliona złotych. Jest to ogromna suma, ale za nią kryje się również szansa na wielką rewolucję cyfrową, dzięki której polska gospodarka może stać się bardziej konkurencyjna – twierdzą eksperci firmy Schneider Electric.

Według danych operatora Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc fotowoltaiczna na koniec 2020 roku wyniosła 3936 MW, co oznacza wzrost o 2463 MW rok do roku, czyli aż 200 proc. w stosunku do 2019. Pod koniec kwietnia 2021 zainstalowana moc wynosiła już 4 690 MW, zaś w maju tego roku sumaryczny udział źródeł odnawialnych w mocy zainstalowanej wyniósł 26%. Jak widać ze statystyk w ostatnim czasie możemy zaobserwować gigantyczne wzrosty udziału energii odnawialnej w na polskim rynku energetycznym. W najbliższych latach spodziewane są dalsze wzrosty. Mowa przede wszystkim o energii fotowoltaicznej i wiatrowej.

Zielony Ład dotknie niemal każdą dziedzinę gospodarki, nastąpi nie tylko transformacja energetyczna, ale również elektryfikacja i cyfryzacja przemysłu. Według unijnego planu ogólny wskaźnik elektryfikacji wspólnoty do roku 2050 powinien się co najmniej podwoić. Zmiany, jakie nastąpią na rynku spowodować mają powstanie nawet dwóch milionów nowych miejsc pracy w całej Europie. Ponadto wprowadzenie zielonego ładu przede wszystkim spowoduje znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Ważnym elementem ekologicznego rozwoju Unii jest również transformacja cyfrowa przemysłu – co może stać się wielką szansą dla polskiej gospodarki, twierdzą eksperci.

W Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia, aby spełnić unijne cele klimatyczne. Musimy myśleć o miksie energetycznym, inwestować w energochłonne gałęzie przemysłu w celu podniesienia ich efektywności. Musimy cyfryzować procesy. Bo to właśnie cyfryzacja napędza efektywność oraz ogranicza zużycie surowców i energii, co przekłada się na pozytywny wpływ dla klimatu – Jacek Łukaszewski – prezes klastra Europy Środkowo-Wschodniej w Schneider Electric.

 

źródło: www.cire.pl

 

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.